Invest

Onder leiding van Hendrik Bok vond in 2008 uitbreiding plaats richting de Duitse grensstreek. Deze vloeide primair voort uit het feit dat medio 2008 de bancaire financiering in Nederland “on hold” kwam te staan vanwege overfinanciering van banken, derivaten constructies en de crisis.

Terwijl banken de regie overnamen teneinde (zelf veroorzaakte) schade te beperken, was dit reden voor de familie Bok om als ondernemers de regie in eigen hand te houden en horizon te verbreden en activiteiten te verleggen.

De Duitse vastgoedmarkt en de operationele rol van de banken laten zich kenmerken als solide en “anstandige”, markt, vrij vertaald: degelijk. In Duitsland stellen de banken in de basis strikte eisen met betrekking tot eigen inbreng en aflossing. Hierdoor is er veel minder sprake van overfinanciering en dus nadelige consequenties bij baisse markt.

Langdurige huurcontracten waarbij 10 jaar geen uitzondering is, goede doch strikte afspraken met de banken betreft financiering, een solide huurdersmarkt en een wetgeving waarbij rechten in verhouding meer bij de verhuurder dan bij de huurder liggen  maken dat Duitse vastgoedinvesteringen een terechte reputatie kennen als solide en degelijk.

Momenteel lopen er 3 projecten waarbij er nog deelname bestaat voor particuliere investeerders.